Przepisy prawne związane z realizacją procesu inwestycyjnego obejmującego wznoszenie obiektu budowlanego w jasny sposób określają zasady, do których powinien stosować się każdy projektant, konstruktor oraz wykonawca. Jednym z zagadnień wymagających szczególnej uwagi jest zadbanie o odpowiednie posadowienie budowli na gruncie.

Badania gruntu są ważne

badania gruntuW tym celu wykonuje się badania geotechniczne, które dzielą się na dwie grupy: badania polowe oraz laboratoryjne. Nawet wśród doświadczonych wykonawców często pojawia się pytanie, po co wykonywać badania gruntu. Inwestorzy uważają zabieg za zbędny, ponieważ według nich kierowanie się mapami geologicznymi jest wystarczające. Niestety takie założenie jest bardzo mylące. Rzetelnie wykonane badania gruntu są bardzo ważne i powinno się je wykonać przed przystąpieniem do projektowania fundamentów. Po znalezieniu odpowiedniej firmy oferującej usługi związane z badaniem podłoża gruntowego na teren inwestycji udają się wykwalifikowani specjaliści uzbrojeni w specjalistyczny sprzęt. Na działce wykonują oni odwierty, z których pobierają odpowiednie próbki gruntu. Dodatkowo już na placu określają oni właściwości makroskopowe poszczególnych warstw gruntów oraz notują wszelkie zmiany związane z wystąpieniem zmian. W ten sposób powstają przekroje geologiczne, które obrazują prawdopodobny układ warstw gruntu na konkretnym terenie. Ilość odwiertów jest zależna od wielkości działki, rodzaju inwestycji oraz skomplikowania warunków geotechnicznych.

badania gruntuNie można jednak wykonać mniejszej ilości prób niż trzy. Pobrane podczas wiercenia próbki powinny zostać odpowiednio opisane i zabezpieczone przed utratą wilgotności naturalnej. W laboratorium, wykorzystując materiał zebrany na placu inwestycji, określa się niezbędne do zaprojektowania posadowienia konstrukcji parametry gruntu. Wszystkie wyniki powinny zostać zebrane w szczegółową dokumentację zawierającą część opisową i rysunkową. Czasami geotechnicy umieszczają w opisie informację, która ma zasugerować projektantowi, jaki sposób posadowienia będzie najlepszy: bezpośredni czy pośredni. Sporządzona na podstawie badań gruntu dokumentacja ma być drogowskazem dla projektanta, który jest odpowiedzialny za tworzenie poszczególnych części konstrukcji. Na jej podstawie może wykonywać dalej swoje obowiązki lub zmienić założoną kategorię techniczną na wyższą i zalecić wykonanie bardziej szczegółowych badań i analiz.

Skomplikowane warunki gruntowe – np. tereny górnicze lub pionowy układ warstw gruntu – może powodować znaczne komplikacje dla projektanta i wykonawcy, dlatego zawsze konieczne jest dokładne przeanalizowanie uzyskanych wyników.

Kategorie: Usługi

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *